Stærk projektmodel holder WMS-projektet på sporet

Projektmodel hos Apport

At vi kan give en fast pris og garantere, at den holder, skyldes vores projektmodel. I projektmodellen forholder vi os til tre parallelle spor i form af proces, teknik og organisation, så vi når hele vejen rundt og får skabt sammenhængende løsninger.

Mennesker skaber forandringen

Det tredelte fokus hænger sammen med vores grundlæggende filosofi om, at teknikken ganske vist er det nødvendige fundament, men det er menneskers brug af den, der skaber forandringen.

Projektmodellen bygger på seks faser fra ”Analyse og forberedelse” til ”Drift”, og inden en ny fase sættes i gang, skriver begge parter under på, at alt er, som det skal være. På den måde sørger vi for, at vi altid får løst eventuelle udfordringer i rette tid. Projektmodellen stiller krav både til os og til dig som kunde, fordi det er den bedste måde at sikre, at vi når det ønskede resultat.

Vil du vide mere om Apport og hvem vi er? Læs mere om Apport her.