Apport WMS - Varens rejse
Apport WMS løsning

Varens rejse

1-varemodtagelsen

Varemodtagelse

Når varen ankommer til lageret, tager lagerarbejderne typisk imod den nye vare ved hjælp af en håndterminal. Apport WMS løsning er designet til at gøre denne proces så enkel som mulig.

Blandt de tilgængelige funktioner er:

– Ankomstregistrering.

– Visning af akut ordrebehov.

– Leverandøropfølgning.

– Traditionel varemodtagelse med opsamling af relevante informationer.

– Cross docking, osv. Alle funktioner kan naturligvis konfigureres efter behov.

3-opfyldning

Opfyldning og flytning

Apports lagerstyringssystem hjælper med at optimere opfyldninger og flytninger, så de understøtter forretningens behov.

Regler for opfyldninger kan tage udgangspunkt i ordrebehov, minimum-/maksimumstyring på lokationerne og lignende, og opfyldningen kan også ske manuelt ud fra operatørens ønsker. På samme måde kan flytninger udføres både automatisk og manuelt.

Med denne funktion hjælper Apport WMS med at optimere lageret i forhold til ABC-placeringer, reduktion af spildplads. osv.

5-emballering

Emballering og forsendelse

Efter afsluttet plukning skal ordrer eventuelt oprankes og konsolideres før forsendelse, ligesom følge- og fragtpapirer skal udskrives og læsningen af ordrerne gennemføres.

Apports lagerstyringssystem understøtter alle opgaver ved hjælp af integrerede funktioner i plukkeflowet eller med stand-alone løsninger baseret på håndterminaler eller PC-stationer.

Apport WMS er fuldt integreret til gængse fragtprogrammer som for eksempel Consignor og Unifaun, så nødvendige fragtpapirer udskrives automatisk som en integreret del af forsendelsesfunktionen.

2-indplacering

Indplacering

Apport WMS (Warehouse Management System) finder altid den optimale placering for en given vare ved at tage udgangspunkt i de regler, I har sat op.

Placeringen kan defineres efter varens vigtighed, volumen og en lang række andre kriterier, som I selv kan definere. Funktionen kan udføres på mange forskellige typer hardware.

4-ordreplukning

Ordreplukning

Mulighederne for ordreplukning er mange, og konfigurationen tager altid udgangspunkt i forretningens behov.

Mulighederne for ordreplukning tæller blandt andet:

– Plukning af enkeltordrer.

– Batch-pluk af ordrer, der kræver en efterbehandling.

Avanceret pluk direkte i forsendelsesemballage, hvor systemet ud fra transportøromkostninger, emballagetype og medarbejderens løn/tidsforbrug kan beregne den mest optimale pluk- og forsendelsesmetode.

Plukket kan gennemføres på en stor variation af hardware fra traditionelle håndterminaler til tablets og deciderede voice-terminaler.

Al registrering i forbindelse med plukket – eksempelvis batchnumre eller serienumre – kan let registreres løbende. Apports lagerstyringssystem understøtter også mange former for pluk til produktion, stafetpluk etc.

Apport WMS

Andre funktioner

6-lager-opstaelling

Lageroptælling

Apport WMS understøtter både manuelle, periodiske og løbende optællinger, og generelt kan alle optællinger udføres, mens lageret er i drift. Med løbende optællinger undgår man den ressourcekrævende, årlige optælling.

Løbende optællinger kan sættes op som:

– O-punkts-optællinger.

– Optællinger, der bliver aktiveret pga. et bestemt antal på en lokation.

– Optællinger, der kører efter en fastsat cyklus for, hvor ofte man vil have en vare optalt.

– Optællingerne kan naturligvis varieres i forhold til A-, B- og C-varer, og der er også mulighed for at lave manuelle eller periodiske optællinger, hvor udvalgte dele af lageret optælles efter behov.

– Manuelle optællinger kan udføres som enten traditionelle ”vare på lokation” -optællinger eller lokationsoptællinger.

7-business-intelligense

Business Intelligence, overvågning og rapportering

Apports lagerstyringssystem gør det muligt at opsamle data og bruge dem til at træffe bedre og mere proaktive beslutninger.

Apport WMS giver både mulighed for at få en avanceret Business Intelligence-løsning – med visning af data i realtid og oversigt over relevante KPI’er – og en mere traditionel rapportering.

Har du læst vores e-bog Sådan får du moderne business intelligence på lageret?

8-integration-erp

Integration til ERP-systemer

Apports lagerstyringssystem kan integreres til stort set alle ERP-systemer på markedet. Vi arbejder med udgangspunkt i en gennemprøvet standardintegration, men denne kan tilpasses og ændres efter kundens og ERP-leverandørens ønske.

9-automatisering

Automatiseringsløsninger

Lagerstyrings løsningen rummer mange muligheder for integration til eksterne automatiseringsenheder.

Det gælder både helt simple lagerautomater, banestyring, styring af robotter og komplekse løsninger med styring af miniload-kraner, goods-to-man stationer etc.

Vil du vide mere om lagerstyring og optimering?

Moderne teknologi

Pick by voice eller trådløse håndterminaler

Apports lagerstyringssystem samarbejder med markedets bedste hardware-leverandører.

Apport WMS understøtter stemmestyring (Apport Voice), som gør det muligt for lagerarbejderen både at modtage ordrer og give beskeder tilbage til systemet via et headset. Talegenkendelsessoftwaren leveres af amerikanske Vocollect.

Systemet kan også betjenes via trådløse håndterminaler fra eksempelvis Honeywell, som er enkle at betjene og behagelige at arbejde med.